Открытый конкурс по государственным закупкам транзисторов

«Казтелерадио» АҚ 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 118-үй, E-mail: kazteleradio@kazteleradio.kz транзисторларды сатып алу бойынша ашық байқау өткізілетінін жариялайды.

Сатып алынатын тауарлардың көлемі, оның ішінде номенклатурасы, жеткізілу және төлеу тәртібі байқау құжаттамасында көрсетілген. Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 118.

Байқау құжаттамасы көшірмесінің пакетін 2010 жылдың 02 қыркүйегінде сағат 11:00-ге дейін келесі мекен-жай бойынша алуға болады: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 118-үй, 17-бөлме, тел. 8 (727) 271-75-24.

Байқау құжаттамасы тегін беріледі.

Байқау құжаттамасын алу үшін тапсырыс қағазы, байқау құжаттамасын алу сенімхаты қажет.

Әлеуетті жеткізімшілер конверттерге салынған байқауға қатысу жөніндегі байқау өтінімдерді «Казтелерадио» АҚ-ның жоғарыда көрсетілген мекен-жайына ұсынады (жібереді).

Тендерге қатысу жөніндегі өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2010 жылдың 03 жылдың 03 қыркүйегі сағат 10.00-ге дейін.

Тендерге қатысу жөніндегі өтінімдер салынған конверттер «Казтелерадио» АҚ-ның жоғарыда көрсетілген мекен-жайында 2010 жылдың 03 қыркүйегі сағат 11.00-де ашылады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: 8(727) 271-75-24, 271-76-08, факс 8(727) 271-76-30.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі – главный специалист Отдела закупок – Сыздыков Р.Т.

Скачать документацию
Скачать документацию
Скачать документацию
Скачать документацию