Открытый конкурс по государственным закупкам услуг по оценке основных средств и не материальных активов АО «Казтелерадио»

«Казтелерадио» АҚ 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 118-үй, E-mail: kazteleradio@ kazteleradio.kz «Қазтелерадио» АҚ негізгі қаржыларын бағалау бойынша мемелекеттік сатып алу қызметі бойынша ашық байқау өткізілетінін жариялайды.
Сатып алынатын тауарлардың көлемі, оның ішінде номенклатурасы, жеткізілу және төлеу тәртібі байқау құжаттамаларында көрсетілген.
Байқау құжаттама көшірмесінің пакетін 2010 жылдың 06 қыркүйекі сағат 11:00-ге дейін келесі мекен-жай бойынша алуға болады: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 118-үй, 17-бөлме, тел. 8 (727) 271-75-24.
Байқау құжаттамасы тегін беріледі.
Байқау құжаттаманы алу үшін тапсырыс қағазы, байқау құжаттамасын алу сенімхаты қажет.
Әлеуетті жеткізімшілер конверттерге салынған байқауға қатысу жөніндегі байқау өтінімдерін «Казтелерадио» АҚ-ның жоғарыда көрсетілген мекен-жайына ұсынады (жібереді).
Тендерге қатысу жөніндегі өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2010 жылдың 07 қыркүйегі сағат 10.00-ге дейін.
Тендерге қатысу жөніндегі өтінімдер салынған конверттер «Казтелерадио» АҚ-ның жоғарыда көрсетілген мекен-жайында 2010 жылдың 07 қыркүйегі сағат 11.00-де ашылады.
Қосымша ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: 8(727) 271-75-24, 271-76-08, факс 8(727) 271-76-30.
Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі – сатып алу бөлімінің бас маманы Сыздыков Р.Т.

Скачать документацию
Скачать документацию