2010 жылғы кызметтің нәтижелері бойынша «Қазтелерадио» АҚ-ның акционерлеріне жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы хабарлама

«Қазтелерадио» АҚ өз акционерлерінің назарына Сенімгерлік баскарушысы Қазақстан Республикасының Байланыс және Ақпарат Министрлігі (Жалғыз акционернің) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімін жеткізеді.

1) «Қазтелерадио» АҚ. 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 118, СТН 620300010118, ЖСК KZ476010131000079901 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да, БСК HSBKKZKX, Кбе 17.
2) Дивидендтер қоғамның 2010 жылғы кызмет қорытындылары бойынша төленеді.
3) Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің мөлшері 17 теңгені құрайды.
4) Дивидендтерді төлеу басталатын күн – 2011 жылдың «03» қазан
5) Акционерлерге дивидендтер төлеу ақшалай түрде, банктік аударыммен жүргізіледі.